Oksygenradikaler, fellesbetegnelse på oksygenatomer og molekyler hvor oksygen inngår og hvor oksygenet har et uparet elektron i det ytre elektronskallet. Det vil gi molekylet en negativ ladning, og gjøre det sterkt reaktivt. Oksygenradikaler kan inngå i peroksidasjoner av cellemembraner og forårsake celledød. Dette er en av de drapsmekanismer som hvite blodceller (f.eks. dreperceller) anvender når sykdomsfremkallende bakterier blir angrepet i det cellulære immunforsvar. Oksygenradikaler i små konsentrasjoner oppstår normalt i kroppens celler og vev, bl.a. som resultat av den normale bakgrunnsstrålingen, og kan forårsake vevsskade. Oksygenradikaler brytes ned og uskadeliggjøres av naturlig forekommende antioksidanter, som vitamin C og E. Det har vært foreslått at kroppens normale aldringsprosess (se alderdom) skyldes at det kjemiske forsvaret mot oksygenradikaler ikke er hundre prosent effektivt.