Dreperceller, type lymfocytter som kan drepe andre celler, spesielt svulstceller. De representerer kroppens førstelinjeforsvar og kalles ofte NK-celler, etter eng. Natural Killer cells. NK-cellene er en viktig del av det medfødte immunsystemet, som ikke er avhengig av forutgående immunisering.