Oligemi betyr at den samlede blodmengden i kroppen er mindre enn vanlig.