Osteotomi, kirurgisk innsnitt i ben, eventuelt som total overskjæring av knokkelen for å korrigere en feilstilling.