Otitis media er det samme som mellomørebetennelse.