Palatum, gane. Palatum durum, den harde ganen; palatum molle, den bløte ganen. palatum fissum, palatoschisis, ganespalte, se leppe-kjeve-ganespalte.