Pankreasenzympreparat, kunstig fremstilt bukspyttkjertelenzym (se bukspyttkjertelen, enzym) som kan brukes til å bedre fordøyelsen ved dårlig bukspyttkjertelfunksjon. Hos pasienter med kronisk bukspyttkjertelbetennelse eller pasienter som har operert bort store deler av kjertelen, vil maten fordøyes dårlig, og pasienten kan få fettaktig diaré. Ofte kan disse plagene reduseres hvis man tar kapsler med pankreasenzympreparater i forbindelse med måltider, men det kan være nødvendig med store doser. Preparatene inneholder vanligvis enzymene amylase, lipase og protease og har ingen bivirkninger av betydning.