Para-aminosalisylsyre, para-aminosalisylsyre, PAS, er et av de første legemidlene som var virksomt mot tuberkulose. Er nå erstattet av andre og mer effektive midler.