Parenteralia er en farmasøytisk betegnelse på medikamenter som skulle gis 'utenom tarmen', det vil si som injeksjon eller infusjon.