Perspirasjon er det samme som svetteutskillelse. Se svette.