Huden er kroppens ytre overflate og største organ. Huden er høyt spesialisert og avansert. Den avgrenser kroppen mot det ytre miljøet og er viktig for opprettholdelse av likevekten i kroppens indre miljø. Den er også et viktig sanse- og kommunikasjonsorgan, og har noe ulik oppbygning i de ulike områdene på kroppen. I huden er det spesialiserte deler, som for eksempel hudens sansereseptorer, samt hudorganene hår, negler og hudkjertler. Hele artikkelen