Pivampicillin er et bredspektret penicillin og er en esterforbindelse mellom pivalinsyre og ampicillin. Gir økt absorpsjon fra tarmen etter inntak i tablettform eller flytende og spaltes etter absorpsjon til aktivt ampicillin.