Plakk er i nevrologien flekklignende utslett som kommer av arrdannelser i nervevev ved multippel sklerose.