Plasminogen, protein i blodplasma, gir opphav til enzymet plasmin, som blant annet bryter ned fibrin (se fibrinolyse).