Plexuslammelse, muskellammelse som skyldes skade eller sykdom i et nerveplexus.