Posticus er klinisk betegnelse på hver av de to nedre, bakre musklene (musculus cricoarytenoideus posterior) i strupehodet. Musklene trekker pyramidebruskene (cartilagines arytenoideae) bakover og utvider dermed stemmespalten til hvilestilling. De innerveres av n. vagus.