Posticus er klinisk betegnelse på en av de nedre, bakre musklene (musculus cricoarytenoideus posterior) i strupehodet.