Postoperativ kolangiografi er undersøkelse av gallegangene og galleblæren (kolangiografi) som gjøres etter en operasjon.