Presbyakusi, aldersbetinget hørselsnedsettelse som hos de fleste begynner i 60-årsalderen. Tilstanden skyldes degenerasjon av sanseceller i den nederste delen av sneglehuset. Hørselstapet rammer særlig de høye tonene og gjør det vanskelig å oppfatte konsonanter. Degenerasjon i de sentrale hørselsbaner gjør at det ofte også er vanskelig å oppfatte tale. Man kan i mange tilfeller avhjelpe hørselstapet med et høreapparat. Se også øre.