Presipitin er et antistoff som etter å ha reagert med det tilsvarende antigenet, felles ut som et bunnfall, presipitat.