Antigener og antistoffer

Antigener er et stoff eller molekyl som har evne til å stimulere og aktivere kroppens immunsystem. Resultatet kan være produksjon særlig av antistoffer som reagerer med antigenet, men også aktivering av en type hvite blodceller kalt T-celler som reagerer med deler av antigenet. Antigen er vanligvis kompliserte stoffer som består av store molekyler (proteiner eller polysakkarider), men kan i prinsippet være ethvert molekyl, også små molekyler; såkalte haptener som må være bundet til et bæreprotein for å gi en immunrespons. Hele artikkelen