Antigen er et stoff som kan føre til aktivering av immunforsvaret. Antigener kan være deler av smittestoffer (som bakterier og virus), stoffer kroppen lager selv, eller stoffer i omgivelsene våre (som pollen og nikkel). Når immunforsvaret aktiveres av smittestoff, dannes langvarige beskyttelsesmekanismer (immunologisk hukommelse) som bidrar til at kroppen bekjemper smittestoffet mer effektivt neste gang det kommer inn i kroppen. Hele artikkelen