Antigen er et stoff som kan føre til aktivering av immunforsvaret. Antigener kan være deler av smittestoffer (som bakterier og virus), stoffer kroppen lager selv, eller stoffer i omgivelsene våre (som pollen og nikkel). Hele artikkelen