protein C, plasmaprotein som hemmer koagulasjon. Protein C er et proteinspaltende enzym (protease) som aktiveres av trombin bundet til proteinet trombomodulin, som sitter på overflaten av intakte, uskadede endotelceller. Aktivert protein C kløyver aktivert faktor V og VIII til inaktive produkter. Dermed forhindres igangsatt koagulasjon i å spre seg til områder av blodårene med intakt endotel.