Pulmonalinsuffisiens, lekkasje i pulmonalklaffen, dvs. klaffen mellom høyre hjertekammer og lungepulsåren. Tilstanden kan være medfødt, men kan også oppstå på grunn av forhøyet trykk i lungepulsåren. Den har sjelden noen praktisk betydning, og trenger ikke spesiell behandling. Se også lungesvikt.