Klaffesykdommer

Klaffefeil er det samme som hjerteklaffefeil. . Hele artikkelen