Klaffesykdommer

Klaffefeil, varige skader av ventilapparatet i hjertet, klaffene, slik at de ikke åpner og lukker seg som de skal. Det inntrer lekkasje (insuffisiens) eller forsnevring (stenose) av åpningene. Klaffefeil kan være medfødt, men er oftest følge av en tidligere giktfeber som også har angrepet hjertets indre, endokarditt. Hos eldre kan klaffefeil oppstå som følge av åreforkalkning. Hele artikkelen