Klaffesykdommer

Klaffefeil er det samme som hjerteklaffefeil.. Hele artikkelen