Pulsoksymetri, metode til måling av oksygenmetningen i blodet ved hjelp av pulsoksymeter.