Putrid betyr 'råtten', 'illeluktende'. Betegnelsen brukes om infeksjoner fremkalt av forråtnelsesbakterier.