Pyknose, skrumpning av kjernen i en celle ved at kromatinet klumper seg sammen. Pyknose er et tegn på celledød.