Pyridoksal, inngår i vitamin i B6-gruppen. Vitamin B6 er en fellesbetegnelse for pyridoksin, pyridoksal og pyridoksamin. Se vitaminer.