Quartana, en form for malaria der pasienten har febertopper med 72 timers interval. En slik feberkurve er karakteristisk for infeksjon med Plasmodium malariae. Betegnelsen er i dag lite brukt.