Refleksepilepsi, en betegnelse for epileptiske anfall som utløses av ytre impulser som for eksempel berøring, lukt, smak, lyd eller lys. Fenomenet kalles også en sensorisk presipitering av det epileptiske anfallet.