Renal hypertensjon, det samme som nyrebetinget hypertensjon. Det vil si at nyresykdom eller nyrearteriesykdom er årsak.