Nyresykdommer

Nyresykdommer er sykdommer i nyrenes blodkar, nyrenøster (glomeruli) og urinsamlesystem. Nyresykdommer kan ha svært mange ulike årsaker. Man skiller gjerne mellom akutt nyresykdom eller nyreskade og kronisk nyresykdom.Nyresykdom er sykdomsprosesser i nyrene som kan være symptomløse i en tidlig fase. Nyreskade er tegn på skade i nyrene enten i form av blod eller protein i urinen, henholdsvis hematuri og proteinuri, eller nyresvikt som også betegnes nedsatt nyrefunksjon. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Anders Hartmann

Universitetet i Oslo

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 50 artikler: