Respirasjonsmusklene er det samme som pustemusklene.