Ribonukleotid, enhet av et RNA-molekyl (se RNA) som består av en sukkerenhet (ribose) med en fosfatgruppe og en nitrogenholdig base (guanin, cytosin, uracil eller adenin) bundet til seg. Flere nukleotider bundet sammen gjennom en sukker-fosfat-bro utgjør et polynukleotid, og flere polynukleotider bundet sammen utgjør et RNA-molekyl.