Livmorring eller ringpessar er en fast gummiring til å sette innerst i skjeden for å holde livmoren på plass og brukes til behandling av livmorfremfall, særlig hos eldre kvinner. Pessaret sitter løst og brukes av kvinner som har en allmenntilstand som gjør at de ikke bør opereres.