Ringvirvelen er den øverste halsvirvelen (C1), som vanligvis kalles atlas.