Schizofrent delirium, tilstand som kan forekomme som ledd i forløpet av en schizofren lidelse (se schizofreni) kjennetegnet ved relativt plutselig oppstående forvirring, desorientering, søvnmangel og overaktivitet (delirium). Med våre dagers tidlige diagnostikk og behandling av schizofrene lidelser er schizofrent delirium meget sjeldent. Ubehandlet er tilstanden potensielt dødelig. Elektrostimulering (ECT) kan være livreddende.