Delirium, eller på norsk akutt forvirring, er en forvirringstilstand som inntrer i løpet av noen timer eller dager. Tilstanden kan utløses på grunn av en akutt sykdom, på grunn av et legemiddel, eller ved plutselig avhold fra alkohol hos en person som har misbrukt store mengder alkohol daglig. Ved alkoholabstinens kalles tilstanden for delirium tremens.

Faktaboks

Uttale
delˈirium
Etymologi
av latin de, 'av, fra', og lira, 'fure, rett linje'; 'ute av plogfuren'
Også kjent som

delir

Delirium er vanligst hos gamle og skrøpelige mennesker, og hos mennesker med en demens. For eksempel kan man hos eldre personer med hoftebrudd se delirium hos opptil 40 prosent, og ved hjerneslag er tilstanden nesten like hyppig.

Den utløsende sykdommens alvorlighetsgrad, pasientens alder, grad av skrøpelighet, bruk av legemidler og om vedkommende har en demenssykdom er avgjørende for om delirium opptrer. Ofte virker flere faktorer sammen. Legemidler med antikolinerg effekt er spesielt risikofylte.

Årsaker

Ved delirium skiller man mellom risikofaktorer og utløsende faktorer.

Risikofaktorer

De viktigste risikofaktorene for delirium er:

  • høy alder
  • bruk av mange legemidler med antikolinerg effekt
  • demens
  • høy grad av skrøpelighet og nedsatt syn og hørsel

Utløsende faktorer

Utløsende faktorer kan være en hel rekke sykdommer som forstyrrer kroppens likevekt eller homeostase. Vanligste årsaker er sykdommer og skader som på en eller annen måte fører til at hjernen får mindre oksygen. Noen vanlige årsaker er:

Hos sykehuspasienter kan delirium oppstå ved alvorlige skader, respiratorbehandling og i forløpet etter store operasjoner fordi flere utløsende faktorer virker sammen og hjernen blir overbelastet.

Barn har også økt risiko for å utvikle delirium ved sykdom eller bruk av legemidler, spesielt på grunn av høy feber (såkalt feberdelirium). Hos barn ser man at tilstanden går fort over, mens den hos eldre mennesker kan vedvare om man ikke raskt finner og behandler den eller de utløsende årsakene.

Symptomer og funn

Delirium opptrer oftest plutselig, men det kan også ta timer eller dager fra den utløsende årsaken inntrer til pasienten blir forvirret. Det mest typiske for delirium, og som skiller denne tilstanden fra demens, er raskt inntreden av redusert bevissthet og at bevissthetsnivået endrer seg i løpet av døgnet. Oftest er bevissthetsnivået mest redusert om kvelden og natten.

Andre symptomer er redusert hukommelse og desorientering for tid og sted. Disse symptomene gjør at delirium kan ligne demens. Synshallusinasjoner er vanlig, og disse er ofte kombinert med vrangforestillinger. Pasienten kan da se dyr eller mennesker som ikke er til stede, og innbille seg at de er forgiftet av legemidler.

Søvnrytmen er vanligvis forstyrret, og mange får for lite søvn i løpet av døgnet. Noen er urolige og beveger seg mye og umotivert, for eksempel kan de forstyrre medpasienter på sykehus. Andre ligger helt stille og reagerer lite på stimuli fra omverden. Det fins de som veksler mellom perioder med mye og lite aktivitet. Pasienten er ofte engstelig.

Behandling

Behandlingen må rette seg mot den eller de utløsende årsakene. Derfor er det viktig med nøye og omfattende undersøkelser for å finne den eller de utløsende årsakene.

Andre viktige tiltak er å:

  • redusere antall legemidler pasienten bruker i noen dager
  • bedre kroppens likevekt gjennom å passe på salt- og væskebalansen
  • behandle feber
  • sørge for tilstrekkelig næringsinntak
  • gi stadig tilsyn med tiltak som kan bedre pasientens orienteringsevne, for eksempel ved å fortelle pasienten flere ganger om dagen hvilken dag det er, hvilken måned, hvor vedkommende befinner seg, hvem som har vært på besøk, og hva som har skjedd i forbindelse med sykdomsforløpet

Ved betydelig redusert søvn kan sovemedisin være gunstig. Plagsomme hallusinasjoner og vrangforestillinger kan bli behandlet med et antipsykotisk legemiddel i noen dager.

Prognose

Hvis man får behandlet årsaken som ligger til grunn, vil de fleste bli helt bra og uten varig skade. Hos enkelte kan imidlertid noen av symptomene henge igjen over uker og måneder, selv om det er sjeldent.

Hos noen eldre har man oppdaget at delirium kan være en utløsende årsak til demens. Dette kan mest sannsynlig forklares ved at disse personene har hatt en begynnende demenssykdom som man ikke har klart å diagnostisere før delirium ble utløst.

Delirium acutum

Delirium acutum er en særlig form for delirium som opptrer akutt med forvirring, sterk uro, høy feber og ofte kramperykninger. Ubehandlet kan tilstanden være dødelig. Årsakene kan blant annet være alvorlige infeksjoner, som sepsis, og schizofrene lidelser.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg