Schizont, et stadium i malariaparasittens kjønnsløse formeringssyklus. Ved formeringen gjennomgår cellekjernen deling flere ganger, noe som resulterer i en mangekjernet schizont som senere kan gi opphav til mange encellede celler (merozoitter). Schizontene holder til i leveren. Se illustrasjon under malaria.