Serumhepatitt, eldre betegnelse på hepatitt som overføres med blod og blodprodukter (vanligvis hepatitt B eller C), i motsetning til hepatitt som smitter gjennom avføringen.