Serumjern, plasmajern, er det jern som finnes i blodserum. Hos friske mennesker utgjør dette ca. 4 mg eller 1 promille av kroppens totale jerninnhold. Jernet er bundet til globulin, transferrin, som stadig mottar og avgir jern og på den måten holder serumjernet på et konstant nivå (normalt 11,0–29,0 μmol/l).