Signalsubstanser er en fellesbetegnelse for transmittersubstanser og hormoner som inngår i signalformidlingen mellom cellene i organismen.