Skjelettscintigrafi, meget ømfintlig metode til å påvise sykelige prosesser i skjelettet ved hjelp av radioaktive isotoper. Til skjelettscintigrafi bruker man 99Tc-merket fosfat som tas opp i knokkelvev med økt metabolisme (stoffskifte), f.eks. ved brudd, svulster eller betennelser. I slike områder registreres det som regel en kraftig aktivitetsopphopning. Metoden kan påvise skjelettmetastaser før de gir symptomer eller er påviselige med røntgenundersøkelser. Behandlingen kan dermed settes inn på et tidlig tidspunkt, noe som er gunstig for å få et positivt resultat, se scintigrafi. Se også nukleærmedisin.