Sløvsinn, åndelig svekkelse i forbindelse med psykisk lidelse, en eldre betegnelse på ulike typer demens.