Sonograf er en yrkestittel på helsepersonell unntatt leger, som arbeider med medisinsk ultralyddiagnostikk. I USA og flere europeiske land finnes det formell videreutdanning til sonograf og offentlig godkjenningsordninger for sykpleiere og radiografer i sonografi. I 2007 startet formell sonografutdanning som videreutdanning for radiografer i Norge.