Spastisk, stiv, uten smidighet. Betegnelsen brukes om muskulatur med økt stivhet, dvs. med manglende evne til normal avslapning. Se også cerebral parese.