Spjelking, ytre stabilisering av brukne benender. Se bruddskader.