Squama er betegnelsen på flate, svakt konvekse deler av hodeskallen, så som tinningbenet (squama temporalis), pannebenet (squama frontalis) eller bakhodebenet (squama occipitalis).