Stærbrille, sterk brille til bruk etter operasjon for grå stær når det ikke er satt inn kunstig linse i øyet. Ved operasjon for grå stær setter man som regel samtidig inn en kunstig erstatningslinse, slik at pasienten klarer seg med vanlige briller etter operasjonen. Hvis dette likevel ikke er gjort, må pasienten i stedet bruke et sterkt brilleglass (stærbrille) for å oppnå skarpt syn på øyet. Hvis øyet tidligere ikke har hatt noen større brytningsfeil, vil styrken på en stærbrille være på ca. +12 dioptrier. Man må ha én stærbrille for å se fjernt beliggende gjenstander og en sterkere stærbrille for å se godt på leseavstand. Se også grå stær.