Grå stær, fordunkling i øyelinsen. Normalt er øyets linse helt klar og gjennomsiktig. Hvis det oppstår uklarheter i linsen, kaller vi det grå stær. Det finnes alle grader av grå stær, fra små fordunklinger i den perifere del av linsen, som slett ikke affiserer synet, til en fullstendig uklarhet i hele linsen så pasienten bare kan merke forskjell på lys og mørke (moden grå stær).

Grå stær er en meget vanlig lidelse. Den kan sees i alle aldre og kan endog være medfødt. Langt de fleste sees likevel hos gamle mennesker og skyldes aldersforandringer i øyet. Langvarig eksposisjon for ultrafiolett lys er muligens en medvirkende årsak. I tillegg disponerer tobakksrøyking og enkelte allmennsykdommer, f.eks. diabetes, for grå stær. Av og til kan det foreligge en åpenbar familiær disposisjon. Man kan også få grå stær pga. øyeskade eller annen sykdom i øyet, f.eks. langvarig indre øyebetennelse.

Fordunklingene begynner i noen tilfeller som en uklarhet i kjernen (kjernestær), andre ganger sentralt baktil (subkapsulær katarakt) eller perifert i linsen (kortikal katarakt). Det viktigste symptomet er generelt nedsatt syn, men symptomene kan variere med hvor i linsen fordunklingene sitter. Kjernestær kan føre til betydelig nærsynthet på det aktuelle øyet og eventuelt dobbeltsyn. Selv en tilsynelatende beskjeden subkapsulær katarakt kan gi betydelige synsproblemer, ofte blending (f.eks. av møtende billykter). Grå stær gir ingen smerter.

Som regel utvikler den grå stæren seg over flere år, men hastigheten på denne utviklingen kan variere betydelig fra person til person. Medfødt grå stær kan skyldes sykdom hos moren i første tredel av svangerskapet. I spedbarnsalderen gir grå stær et ekstra problem idet synsevnen på et øye ikke utvikles normalt hvis det ikke dannes et skarpt bilde på øyets netthinne i de første leveårene. Dette må det derfor tas hensyn til når man skal avgjøre tidspunktet for operasjon.

Man har så langt ikke funnet noe effektivt forebyggende middel mot grå stær. Operasjon er eneste mulighet for behandling. Det foreligger god grunn (indikasjon) for operasjon når den grå stæren kan forklare symptomene, og disse er så vidt plagsomme at vedkommende er villig til å ta den risikoen som en operasjon innebærer. Med andre ord må mulig synsgevinst stå i et rimelig forhold til operasjonsrisikoen. Hvis man har problemer i det daglige, f.eks. med lesing, sitt arbeid eller bilkjøring, vil det for de fleste neppe være grunn til å vente. Det er følgelig ikke lenger slik at man må vente til stæren blir helt tett (moden) før man kan operere. Ved operasjon fjerner man den uklare linsen og setter en klar linse av kunststoff inn i øyet i stedet. Den grå stæren kan fjernes på forskjellige måter. Tidligere var det vanligst å fjerne hele linsen inklusive den kapsel som omslutter den (intrakapsulær teknikk). Denne teknikken ble etter hvert avløst av en metode hvor man lot den bakre delen av linsekapselen være intakt, og den nye linsen kunne da plasseres på sin normale plass (ekstrakapsulær teknikk). Etter hvert ble denne teknikken ytterligere forfinet med utviklingen av et instrument som hamrer på linsekjernen med en frekvens i ultralydområdet, slik at denne mer eller mindre pulveriseres og kan suges ut gjennom en liten åpning (fakoemulsifikasjon), mens man med konvensjonell ekstrakapsulær teknikk måtte fjerne linsekjernen i sin helhet gjennom et større snitt. Fordelene med den nye teknikken er først og fremst større sikkerhet og en raskere rehabilitering av synet etter operasjonen. Hvis operasjonen forløper uten større komplikasjoner og det ikke foreligger annen sykdom i øyet, vil pasienten i de aller fleste tilfeller få et helt normalt syn på det opererte øyet.

En sjelden gang er det ikke mulig eller ønskelig under operasjonen å legge inn en kunstig linse etter at den grå stæren er fjernet. Pasienten må da bruke kontaktlinse eller en sterk plussbrille (stærbrille) for å se skarpt. Noen ganger kan det imidlertid være aktuelt på et senere tidspunkt å sette inn en kunstig linse.

Med ekstrakapsulær teknikk eller fakoemulsifikasjon vil den intakte linsekapselen baktil kunne bli fordunklet etter en tid (etterstær). Symptomene vil da arte seg som om man fikk grå stær på nytt. Denne etterstæren kan imidlertid enkelt og raskt behandles ved at det lages en åpning sentralt i den uklare kapselen med en spesiell type laser (YAG-laser).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.