Stamcellestøtte, prosedyre der man høster og lagrer benmarg fra pasienten før cellegiftbehandlingen og gir den tilbake til pasienten etter cellegiftbehandlingen. Se stamcelletransplantasjon.